Kontakt

ADRESA PREVÁDZKY:

Bufet JOJ

areál TV JOJ
Brečtanová 1
831 01 Bratislava

Tel: +421 911 750 001
E-mail:
info@divokakacka.sk
divokakackajoj@gmail.com

Prevádzkovateľ

Red gastro, s. r. o.
Hanulova 3
841 01 Bratislava

IČO: 50 128 841
IČ DPH: SK2120 194 637
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I vl. č. 99887/B odd. sro.